SASA paylarında yeni satış hamlesi

Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki paylarından bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu bilgilendirdi. 12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrası KAP’a gönderilen açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon karşılığında başladığı” duyuruldu.

Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı belirtilen açıklamada, satış işlemine ilişkin nihai şartların ‘hızlandırılmış talep toplama’ neticesinde belirleneceği ifade edildi. Holding, satış işleminden elde edilen gelirin en az %75’inin önce SASA’ya aktarılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben ise bu meblağın gerçekleştirilecek olan tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürüleceğini açıkladı. SASA’nın payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Erdemoğlu Holding’in işlem öncesi SASA’nın sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 79,09 olan payının, işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından yüzde 76,59’a civarında olacak. İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding’in SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdüreceği belirtildi.

Takası borsa dışında gerçekleştirilecek olan satış işlemini için J.P. Morgan Securities Plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı olarak atandı. Quanta Finansal Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiği işlemin hukuk danışmanı olarak Türk hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk Ortaklığı ve İngiliz hukuku için ise White&Case LLP görevlendirildi.

Erdemoğlu, bu işlem ile eş zamanlı olarak, tek uluslararası koordinatör J.P. Morgan ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmeyi planladığını da açıklamada belirtti. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlandı. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, tek uluslararası koordinatör, Erdemoğlu’ndan, satış işlemine ilişkin belirlenecek beher pay satış fiyatı üzerinden SASA payı satın alacak. Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, pay alım ve satımına ve işleme konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir